V Gimnaziji Ormož od 1. 9. 2021 učencem poleg programa SPLOŠNA GIMNAZIJA in PREDŠOLSKA VZGOJA ponujamo še tretji izobraževalni program – ZDRAVSTVENA NEGA, kjer dijaki ob koncu šolanja pridobijo poklic zdravstvenega tehnika oz. zdravstvene tehnice.